KONGRE KONULARI

 • İnsomni, Tanı ve tedavisi
 • Parasomni, Tanı ve tedavisi
 • Sirkadiyen ritim uyku bozuklukları, Tanı ve tedavisi
 • OLDOSA- Obstrüktif akciğer hastalıkları ve Uyku apnesi
  • -Astımda uyku
  • -KOAH’da uyku
  • -Solunum sistemi ve uyku
 • Huzursuz bacak sendromu oturumu( Tedavi , önlemler, neden olan ilaçlar)
 • Hipersomnilere yaklaşım:
  • İdiyopatik Hipersomniler: Olgularla tanı, tedavi ve ayırıcı tanı
  • Narkolepsiler: Olgularla tanı, tedavi ve ayırıcı tanı
  • Nadir rastlanan Hipersomni olguları
 • OSAS’ta yenilikler
  • OSAS tanı ve tedavisinde yeni belirteçler var mı? Sitokinler….
  • OSAS ve uyku bozukluklarında radyolojide yeni tetkikler
  • OSAS ve gündemdeki yeni ilaç tedavileri
  • OSAS ve geliştirilen yeni cihazla
 • Uyku Bozuklukları ve alllerik hastalıklar
  • Allerjik rinit ve uyku
  • Allerjik rinit ve horlama
 • CPAP Tedavisi yenilikler maskeler
  • CPAP tedavisinin püf noktaları
 • OSAS da cerrahi tedaviler
  • Osas tanısında horlama ve ses analizleri
  • Osas da nazal ve palatal cerrahiler
  • Osas da retrolingual ve multilavel cerrahiler
  • Osas da bariatrik cerrahiler
  • Ağız içi araç ve maxillomandibüler cerrahiler
 • OSAS’a multisistemik yaklaşım
 • Gündüz Aşırı uyku Hali neden, niçin, nasıl?
  • GAUH tanımı ve neden önemli?
  • Nörolog bakış açısı ile GAUH ve tedavisi
  • Göğüs hastalıkları bakış açıcısı ile GAUH ve tedavisi
 • Tedavi altında ki OSA nasıl takip edilmeli,Cerrahi sonrası OSA takibi,Sabit basınçlı CPAP kullanan hastanın takibi  , APAP kullanan hastanın takibi
 • Uyku bozukluklarında güncellemeler
 • Polisomnografi verilerini analiz etmede yeni gelişmeler: Uydu Sempozyumu
 • 2019 ‘un ardından uyku tıbbı tanı ve tedavisindeki son gelişmeler

UYKU BOZUKLUKLARI KURSU KONULARI

 • Uyku evreleri ve solunum skorlama
 • Kardiyak olaylar ve bacak hereketleri skorlama
 • Arousal ve Siklik Alternan Pattern değerlendirmesi
 • PSG’nin kullanıldığı diğer durumlar (MSLT, MWT, NPT…)
 • PSG kaydında artefaktların değerlendirilmesi
 • PSG Kayıtlarını etkileyen psikiatrik ve nörolojik ilaçlar (nörologdan dinlenebilir)
 • Her Yönüyle PAP Tedavisi: Cihaz seçenekleri, maske tipleri, cihazda nemlendirici kullanımı, titrasyon ve ekipman uyumu

TEKNİSYEN KURSU KONULARI

 • Uyku Teknisyeninin görev tanımı, Teknisyen Egitimi
 • Uyku ile Ilgili Tanımlar, Uyku Hastalıkları Sınıflandırılması
 • OSA Tanım, Semptomlar ve Klinik Bulgular
 • PSG: Tanım, Endikasyonlar, PSG Kaydı için Kullanılan Elektrodlar ve Sensörler
 • PSG Kaydı Sırasında Karsılasılan Sorunlar, Artefaktlar, Çözüm Yolları
 • Çocuklarda PSG
 • PAP Cihazlarının Teknik Özellikleri
 • Uyku Evreleri ve Skorlaması
 • PSG Kaydı Sırasında Solunum ve Oksijen Satürasyonu
 • PAP Titrasyonu
 • Interaktif Uyku Evreleri Skorlaması
 • Interaktif Solunum Kayıtları ve Bacak Hareketleri Skorlaması