UYKUDER Yönetim Kurulu
Prof. Dr. Bülent Çiftçi (Başkan)
Prof. Dr. Duygu Özol (Genel Sekreter)
Prof. Dr. Tansu Ulukavak Çiftçi (Mali Sekreter)
Prof. Dr. Oğuz Köktürk
Prof. Dr. Ahmet Ursavaş
Prof. Dr. Handan İnönü Köseoğlu
Prof. Dr. Asiye Tiryaki Kanbay
Doç. Dr. Selma Fırat
Doç. Dr. Ayşe İriz

UYKUDER 2020 Online Kursları Düzenleme Kurulu
Kurs Başkanı Prof. Dr. Duygu Özol
Uyku Bozuklukları Kurs Sekreteri Doç. Dr. Yavuz Selim İntepe
Uyku Teknisyenliği Kurs Sekreteri Uzm. Dr. Ebru Şengül Parlak

UYKUDER 2020 Online Kursları Bilimsel Heyeti
Prof. Dr. Oğuz Köktürk
Prof. Dr. Mehmet Karadağ
Prof. Dr. Bülent Çiftçi
Prof. Dr. Tansu Ulukavak Çiftçi
Prof. Dr. Duygu Özol
Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu
Prof. Dr. Ahmet Ursavaş
Prof. Dr. Handan İnönü Köseoğlu
Prof. Dr. Asiye Tiryaki Kanbay
Doç. Dr. Selma Fırat
Doç. Dr. Ayşe İriz