Adınız-Soyadınız
Adınız-Soyadınız
Zorunlu Alan
Zorunlu Alan
E-mail Adresiniz
E-mail Adresiniz
Zorunlu Alan
Zorunlu Alan
Telefon Numaranız
Telefon Numaranız
Zorunlu Alan
Zorunlu Alan
Çalıştığınız Kurum
Çalıştığınız Kurum
Zorunlu Alan
Zorunlu Alan
Branşınız
Branşınız
Field is required!
Field is required!

Sınavı tamamlamak için aşağıdaki gönder düğmesine basmayı unutmayın

1. OSAS hastasının ÜSY değerlendirmesinde; Friedman’ın palatal evrelenmesinde orofarenksin hiç görülemeyip yumuşak damağın tamamen görülebildiği damak evresi hangisidir?
Field is required!
Field is required!
2. OSAS da üst solunum yolu değerlendirmesinde sadece Sleep Endoskopi ile tanı koyulabilen Müller Manevrası ile görülemeyen patolojik durum nedir?
Field is required!
Field is required!
3. Aşağıdakilerden hangisi teknisyen tarafından düzeltilebilecek bir artefakttır?
Field is required!
Field is required!
4. Aşağıdaki artefakt tanımlamalarından hangisinde uyumsuzluk bulunmaktadır?
Field is required!
Field is required!
5. Aşağıdaki artefaktlardan hangisi fizyolojik bir artefakt değildir?
Field is required!
Field is required!
6. COVİD-19 pandemisi süresince görülen uyku bozuklukları nasıl isimlendirilmektedir?
Field is required!
Field is required!
7. Enfeksiyon-uyku ilişkisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Field is required!
Field is required!
8. Aşağıdakilerden hangisi yaşlılarda uyku bozukluklarında akılcı ilaç kullanımı konusunda dikkat edilmesi gereken ilkelerden biri değildir?
Field is required!
Field is required!
9. Kronik insomni şikayetiyle gelen hastada aşağıdaki yaklaşımlardan hangisi öncelikle tercih edilmelidir?
Field is required!
Field is required!
10. Ülkemize Mezuniyet öncesi Tıp Eğitimi Ulusal Çekirdek Eğitim Planına göre aldıkları eğitimle pratisyen hekim düzeyinde, Uyku Apne Sendromu konusunda Öğrenme (Performans) Düzeyi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Field is required!
Field is required!
11. 2015 yılında Resmi Gazetede yayımlanan; Sürücü adayları ve sürücülerde aranacak sağlık şartları ile muayenelerine dair yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik hükümlerine göre aşağıdaki durumlardan hangisinde kişilerin şikayetine bakılmaksızın tüm gece polisomnografi testi istenir?
Field is required!
Field is required!
12. Aşağıda belirtilen durumlardan hangisinde ağız içi aparey kullanımı endikasyonu yoktur?
Field is required!
Field is required!
13. Aşağıdakilerden hangisi erişkin hastalarda ağız içi apareylerin üst havayolundaki direnci azaltmaki etki mekanizmasını açıklayamaz?
Field is required!
Field is required!
14. 24 saatlik süreç içerisinde en az 3 kez olan ve tipik olarak 2-4 saat süren kısa uyku periyotları olan sirkadiyen ritim bozukluğu aşağıdakilerden hangisidir?
Field is required!
Field is required!
15. Hangi proses olmasaydı aşağıdaki durum oluşur? Toplam uyku miktarının aynı kalmasını sağlar, fakat uyku ve uyanıklık rastgele sürüp gider.
Field is required!
Field is required!
16. Teletıpta aşağıdakilerden hangisi kullanılabilir?
Field is required!
Field is required!
17. Aşağıdakilerden hangisi uyku tıbbında uzaktan tıp uygulamaları için doğru değildir?
Field is required!
Field is required!
18. Uyku bozuklukları insan yaşamında önemli zorlanmalara yol açabilir. Özelikle insomnia 10 kişide bir görülebilmekte ve yaşamı zorlaştırmaktadır. İnsomnia tanımları ile ilgili olarak hangisi doğru değildir?
Field is required!
Field is required!
19. Uyku etkinlik endeksi gerçekte uyunan sürenin yatakta geçen toplam süreye oranıdır. Son 2 yıldır yatakta 10 saat geçiren bunun 5 saatinde uyuyabilen, yatağa girdikten 2 saat sonra uykuya dalabilen bir olgunun tedavisi için en etkili yaklaşım hangisi olur?
Field is required!
Field is required!
20. Periyodik Ekstremite Hareketleri (PLM) için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Field is required!
Field is required!
21. Cheyne-Stokes solunumu paterni için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Field is required!
Field is required!
22. CPAP uyumu deyince ne anlıyorsunuz?CPAP uyumu deyince ne anlıyorsunuz?
Field is required!
Field is required!
23. CPAP uyumunu etkileyen genel faktörlerden hangisi en önemlidir?
Field is required!
Field is required!
24. Aşağıdakilerden hangisi santral uyku apne sendromları için geçerli değildir?
Field is required!
Field is required!
25. Aşağıdakilerden hangisi idiyopatik santral uyku apne sendromu için geçerli değildir?
Field is required!
Field is required!
26. Bir epoğu Evre II olarak skorlayabilmek için o epokta aşağıdakilerden hangisinin izlenmesine gerek vardır?
Field is required!
Field is required!
27. Aşağıdakilerden hangisinin görülmesi, bir epoğun REM olarak skorlanması için uygun değildir?
Field is required!
Field is required!
28. İnsomnia ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Field is required!
Field is required!
29. AASM skorlama kuralları da göz önüne alınarak apne ve hipopne tanımlarında hangisi doğru değildir?
Field is required!
Field is required!
30. Polisomnografide nörofizyolojik izlemde uyku evreleri kaydı için asgari olarak önerilen EEG derivasyonları hangisidir?
Field is required!
Field is required!
31. En son AASM polisomnografi skorlama klavuzuna göre tanısal çalışma sırasında apneyi saptamak için önerilen sensör hangisidir?
Field is required!
Field is required!
32. Manuel CPAP titrayonuna………….basınç ile başlanır. 5 dakikalık gözlemde………….apne yada………..hipopne saptanırsa basınç 1 cmH2O arttırılır. Boşluklara sırası ile hangi değerler girmelidir?
Field is required!
Field is required!
33. Manuel titrasyon sırasında hangi basınca ulaşıldığında halen solunum olayları devam ediyorsa BIPAP moduna geçilir?
Field is required!
Field is required!
34. Erişkin polisomnografi skorlama kuralları çocukluk yaş grubunda HANGİ YAŞTAN İTİBAREN uygulanabilir?
Field is required!
Field is required!
35. Çocuklarda Obstrüktif Uyku Apne süresi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Field is required!
Field is required!
36. Çocuklarda EN SIK Obstrüktif Uyku Apne nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Field is required!
Field is required!
37. Aşağıdakilerden hangisi REM uykusunda görülen özelliklerden biri değildir?
Field is required!
Field is required!
38. Astım ve KOAH olgularında uyku ve uyku bozuklukları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Field is required!
Field is required!
39. Uykunun solunum üzerine etkileri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Field is required!
Field is required!
40. Hastanın inspiryum ve ekspiryumunda tidal volümünü ölçerek, hedeflenen tidal volümü vermek için basınç desteğini değiştiren PAP cihazı aşağıdakilerden hangisidir?
Field is required!
Field is required!